Articles

Les especificitats de la gestió d'organitzacions artístiques i culturals

X. CASTAÑER

Revista Econòmica de Catalunya

1997, n°31, pp.84-101

Départements : Stratégie et Politique d’EntrepriseJavaScriptSettings